Home » Over BtoBgreen

Over BtoBgreen

Elke dag opnieuw levert BtoBGreen het bewijs dat bedrijven in de eerste plaats investeren in duurzame ontwikkeling via pragmatische en weloverwogen werkingskeuzes.

'Groene' kantoorartikelen

Om te beginnen levert BtoBGreen aan bedrijven een brede waaier van kantoorartikelen die alle kwaliteiten bezitten van de zogenaamde 'klassieke' artikelen voor een prijs die de vergelijking met de concurrentie kan doorstaan. Deze artikelen zijn niet alleen van ten minste dezelfde kwaliteit, maar bieden bovendien de eigenschap dat ze 'groen' zijn, d.w.z. ze bieden de garantie voort te komen uit een milieuvriendelijke productieketen.

Een weldoordacht ethisch engagement


Beslissen om 'groene' kantoorartikelen te verkopen of te kopen, past in een burgerreflex die ook rekening houdt met de economische realiteit van de bedrijven.

Bij BtoBGreen selecteren we de kantoorartikelen die we u aanbieden op basis van de dubbele betekenis van de term ‘weldoordacht’:
  • weldoordacht, omdat de vergelijking van onze prijzen met die van e-handelaars die geen engagement aangaan voor de duurzaamheid van de producten die ze verkopen, uiteindelijk volkomen concurrentieel is;
  • weldoordacht, omdat beslissen om anders te consumeren echt een intelligente benadering is die het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ omvat, zowel wat betreft de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bedrijven als van de individuen die deel uitmaken van de samenleving en van de handelaars met wie zij beslissen zaken te doen.

De stille kracht


De objectieve kwaliteit van onze milieuvriendelijke producten en de labels waarover de meeste van onze producten beschikken, sterken de burgers van onze planeet steeds meer in de overtuiging dat anders consumeren niet alleen mogelijk is, maar ook rendabel voor ieder van ons en voor het imago van onze bedrijven.

Duurzaam kopen en verkopen is veel meer dan zomaar een commerciële handeling. Het gaat om een idee dat al lang meegaat, een burgerpact dat verkopers en kopers samenbrengt in een relatie van betrouwbare partners.

Wenst u meer te vernemen over ons beleid?  Raadpleeg dan de volgende pagina’s op onze website:

  • onze verbintenissen
  • onze partners
  •  betrouwbaarheid van onze producten
  • ons leveringsbeleid
  • de labels van onze producten
  • ons assortiment kantoorartikelen

We danken u voor uw vertrouwen
Quentin de Crayencour
Oprichter van BtoBGreen

Een e-mail sturen naar Quentin de Crayencour